BOJA
Regulamin
Regulamin użytkowania konta w Boja.pl.
BOJA » Profil » Regulamin
Ostatnia modyfikacja 9.01.2006
1. Ogólne:


Rejestracja w serwisie Boja.pl pozwala użytkownikowi na korzystanie bez ograniczeń z materiałów zamieszczanych na wszystkich podstronach portalu. Jest ona całkowicie bezpłatna i nie zobowiązuje żadnej osoby fizycznej jak i firm do uiszczania jakichkolwiek kwot pieniężnych w zamian za świadczone przez Boja.pl usługi. Poniższy regulamin obowiązuje każdego użytkownika, który zarejestrował się, a co za tym idzie zaakceptował go.

2. Bezpieczeństwo:


1) Dane wymagane przy rejestracji nie będą przekazywane osobom trzecim bez konkretnego celu (patrz punkt 3). Tylko administratorzy serwisu mają do nich wgląd, wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Dane te, są dobrze zabezpieczone, lecz w przypadku nagłego utracenia ich lub wykradzenia z bazy danych portal Boja.pl nie ponosi za to odpowiedzialności.

2) Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

3) Wykorzystywanie konta w serwisie do negatywnych celów będzie surowo karane zablokowaniem dostępu do serwisu. Jeżeli to nie poskutkuje to Wszelkie wyrządzone szkody będą egzekwowane prawnie.

4) W przypadku wejścia w konflikt z polskim lub zagranicznym prawem wykorzystując konto w serwisie Boja.pl dany użytkownik ponosi konsekwencje jako osoba fizyczna a serwis nie ponosi odpowiedzialności.

5) W przypadku utracenia swojego hasła lub przekazania go innemu użytkownikowi Boja.pl nie ma obowiązku interwencji. Hasło jest indywidualną sprawą każdej osoby, która zarejestrowała się i zaakceptowała regulamin.

6) Wszystkie odwiedziny są monitorowane w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników i ogólnego dobra serwisu.

7) Dane podane przez użytkownika podczas rejestracji mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia ich autentyczności.


3. Obowiązki użytkownika:


1) Osoba zakładająca konto w serwisie Boja.pl oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą, kategorycznie zabrania się zakładania konta w czyimś imieniu.

2) Każdy użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. dotyczącą ochrony danych osobowych (Dziennik Ustaw Nr 133 z 1997).


4. Zastrzeżenia:


1) Boja.pl zastrzega sobie prawo do:

a. Zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyn.

b. Zaprzestania działalności serwisu na czas nieokreślony.

c. Wprowadzenia opłat za usługi świadczone przez Boja.pl (lub za ich część).

5. Dodatkowe uwagi:


1) Boja.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o dowolnej porze. W przypadku zmian, które znacznie wpływają na korzystanie z serwisu użytkownik zostanie listownie (na e-mail) powiadomiony aby był świadomy wszelkich nowości.

2) Boja.pl ma prawo do wysyłania reklamy do użytkowników na adres e-mail podany przy rejestracji, lecz w ograniczonych ilościach. Listy wysyłane przez serwis z pewnością nie będą uciążliwe dla odbiorcy.

3) W zakresie obowiązków użytkownika leży dbałość o hasło oraz zapamiętanie odpowiedzi na pytanie pomocnicze (ustalane podczas rejestracji), które może być kluczowe podczas procedury odzyskiwania utraconego hasła.

6. Reklamacje:


1) W przypadku niedochowania obowiązków ze strony Boja.pl użytkownik ma prawo zgłosić reklamacje w przeciągu 30 dni od zaistniałej sytuacji.

2) Boja.pl ma obowiązek rozważyć reklamacje w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia, odpowiedź zostanie wysłana na podany adres e-mail.